Únorové pranostiky

Když ti komár v únoru za uchem zašimrá, poběhneš v březnu ke kamnům s ušima.
Když únor vodu spustí, v led zas mu ji březen zhustí.
Únor bílý, pole sílí.
Zasněží-li v únoru, jako když pole pohnojí.
Zeptá se únor – máš-li boty.

Hromnice-li jasné, čisté, potrvá déle zima jistě; pakli sněží nebo hřmívá, jaro jistě v blízku dlívá.

Na Hromnice kalužky, budou jabka i hrušky.

Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.

Na Hromnice o hodinu více.

Na Hromnice zimy polovice.

Vyjde-li sysel o Hromnicích z díry, za čtyry neděle zpátky zas pílí.

Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje.

Na svatého Blažeje teče-li voda kolejí jen tolik, co by vozka střapec od biče smočil, čekají dlouhý len.

Na svatého Valentinka sej přísadu do záhonka.

Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna.

 

Svatý Matěj ledy láme, nemá-li je, nadělá je.

 

Když v únoru není déšť, není to dobré ani pro seno, ani pro obilí.

 

Za kolik dní po Hromnicích skřivánci nezpívají, tolik dní před Hromnicemi zpívali.

Na Hromnice teče voda kolajama – aby sbíral sedlák pod jaslama.

Fouká-li na svatého Matěje vítr tak, že třese větvemi stromů, bude toho roku mnoho ovoce, nefouká-li však, není ještě nic ztraceno, pokud dospělí a děti jdou do sadu a s každým stromem zatřesou.

Jaké je počasí o Masopustní neděli, takové bude na sena, jak je na Masopustní pondělí, takové počasí očekávej na žitné žně, a jak o Masopustním úterý, tak bude na žně pšeničné.
Svatý Blažej si vyprošuje, aby na jeho den bylo pěkné počasí, aby choroby hrdla odnesla zima.
Když na Hromnice napadne jen tolik sněhu, co je na černé krávě znát, bude brzy teplo.
Pakli na Hromnice jasno bývá, bude ještě zima dlouho živá.
Najde-li svatý Matěj sněhové klobúky na pňoch, tož jich sháže.
Když na Hromnice únor měkký bývá, udeří pak v březnu velká zima.
Svatá Juliana podává z půnebí (= místnost nebo prostor pod střechou chalup) rozsívku (= čtyřhranná plachetka ze silné příze, opatřená na všech koncích tkanicemi, používaná dříve při výsevu).
Připadne-li na 29. února neděle, tak děti v tento den narozené budou mít štěstí ve všem, cožkoliv podniknou
V únoru je lépe viděti hladového vlka u ovčince, nežli bez kabátu pracujícího sedláka na poli.
Svítí-li slunce o Masopustní neděli, povede se nejlépe setí záhy, svítí-li slunce v Masopustní pondělí, povede se nejlépe setí prostřední, a svítí-li slunce na Masopustní úterý, je nejlépe sít pozdě.
Co nachází husa o Hromnicích, to najde v den Zvěstování Panny Marie kráva a v prvních májových dnech člověk npoli svém.
Na den svatého Matěje dávají hospodáři na noc ven mokrý ručník, chytí-li (= zmrzne-li jen trochu), přijde ještě čtyřicet mrazíků, zmrzne-li na kost, bude velmi chladné jaro s četnými mrazy.
Zůstane-li noc svatého Matěje bez mrazu, bude jaro teplé a příhodné.
V únoru z množství sněhu dobrá úroda svítá, mnoho ovoce a sena, však málo žita.
Únor bílý – pole sílí.
Sněhový únor – sílí úhor.
Únorová voda – pro pole škoda.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
Když brzo taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Je-li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen i v noci.
Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu ke kamnům s ušima.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Když v únoru mušky lítajú, to v marcu robky v ruce chuchajú.
Jestli února měsíce jest teplo, nepohrdej hned pící, která ti zůstává, neb s námi ráda zima po
Velké noci zahrává.
Když skřivánek v únoru zpívá, brzy se pod nosem slívá.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
Skřivánek-li v únoru zpívat počne, v dubnu jistě umlkne.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Nechce-li severňák v únoru váti, v dubnu se to musí přec jenom státi.
V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.
Když půlnoční větrové v tomto měsíci silné jsou, bývá dobrá čáka úrody na ovoce; pak-li ale ne, tak přicházejí v měsíci dubnu, máji a škodí vínu a stromům.
V únoru prudký severníček – hojné úrody bývá poslíček.
Když větrové na konec února uhodí, moc obolí se na poli urodí.
V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med.
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
Co si únor zazelená – březen si hájí; co si duben zazelená – květen mu to spálí.
Teplý únor – studené jaro, teplé léto.
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý i horký srpen.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.