Lednové pranostiky

Častý déšť v lednu mrví hojně kněžskou oboru .
Dobrá samice, koňská smrt.
Když v lednu deště lijí, to má sedlák po naději.
Ptali se vlka: „Kdy je největší zima?“ A on odpověděl: „Kdy se slunce rodí.“
Ve dne svítí, v noci pálí.

ak na Nový rok, tak po celý rok.
Když je na Nový rok hezky, bude tak i o žních.
Na Nový rok o slepičí krok.
je-li na Tři krále jasno, zdaří se pšenice.
Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno.
Na Tři krále hodně hvězd, je hodně kobzolí.
Na Tři krále mrzne stále.
Na Tři krále o krok dále.

Svítí-li na den 22. ledna jasně slunce, naplníš toho roku vínem sudy, džbány a hrnce.

Na svatého Marcela zima je docela.

Roste-li tráva v lednu, sahá bída ke dnu.

Na Nový rok o kuří krok.

Bude-li jasný den na svatého Pavla obrácenie, ten rok v ničemž nedostatku nenie.
Pakli mlha bude, tehdy zvěř i člověk duše zbude.
A budú-li na ten den větrové, to sie zbúřie proti sobě národové.
Bude-li déšť nebo snieh pršeti, pro draho sie o zdravu starati.

Den jasný Pavla svatého znamená hojnost dobrého.
Jestli bude vítr váti, budou na vojnu volati.
Pakli mlha zem přikryje, mor všemu tvoru zvěstuje.
Jestli déšť a sníh sněžiti, bude mnohý hladem mříti.

Vincencův paprsek přináší ovoce a dobré víno.

Svatá Anežka kape ze stříšky, sedláče, schovej zhryzky.

Na Vincence slunce všudy naplňuje vínem sudy.

Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.

Mírný leden s deštěm je předzvěstí budoucí neúrody.

Na Tři krále mrzne ve dne i v noci stále

Na dvanáctý den od Narození Páně se dny prodlužují o kohoutí krok.

V lednu silný led, v květnu bujný med.

Je-li konec ledna málo studený, únor to zase napraví.

Jaká povětrnost na svatého Makaria, taková bude v srpnu.

Bude-li mnoho záře v nové léto, naříkání bude pro války, věz to, mnoho různic mezi lidmi bude, veliké nečasí také přijde. Bude-li slunce svítiti jasně, bude mnoho ryb, věz to jistě.

Na svatého Fabiána a Šebestiána se musí někdo utopit nebo aspoň na ledě probořit, zmrznout nebo alespoň omrznout.

Tancují-li v lednu komáři, žádný sedlák se spokojeně netváří.

V lednu lepší vlk na prahu, nežli sedlák u pluhu

Mušle, kterou se rozhánějí škodlivá mračna, musí být vypláchnuta tříkrálovou vodou a vytřena svěcenou tříkrálovou solí.

Připadne-li Nový rok na pondělí, nastane ještě krutá zima, dále vlhké jaro, povodně a budou časté nemoce.
Nastane-li Nový rok v úterý, bude zima ještě krutější, ale lze očekávat úrodný rok.
Bude-li prvního ledna ve středu, lze očekávat příchod vcelku příznivého roku, bohatého vínem, ale chudého na med.
Připadne-li Nový rok na čtvrtek, znamená to mírnou zimu, větrné jaro, parné léto, krásný a příjemný podzimek, hojnost ovoce a mnoho obilí.
Nový rok v pátek znamená, že nadcházející rok bude chladný, vlhký a všeobecně nepříznivý. Lidé budou hodně mřít, hrozí i válka a oční nemoce.
Připadne-li první leden na sobotu, přichází klidný bezvětrný rok s množstvím plodů, bohatým ovocem, ale nepříznivý pro pěstování obilí a hrozící množstvím onemocnění zimnicí.
Nastane-li Nový rok v neděli, lze očekávat mírnou zimu, příznivé a úrodné jaro, větrné časy letní a příznivou žeň.

Ledna měsíce bude-li hřmíti, tehdy veliké větry a hojnost obilí, a boj toho léta znamená a nesnáz veliků mezi lidmi.

Jsou-li na Nový rok při východu slunce červánky, bude v nastupujícím roce mnoho požárů.

Na Nový rok se nemá nic půjčovat ani ze stavení vynášet, protože by to při hospodaření v příštím roce scházelo.

Jestli se na svatého Fabiána a Šebestiána někdo rozstůně, ne tak brzo a ne tak snadno ku zdraví přijde.

Je-li dopoledne na Nový rok pěkně, bude příznivé počasí o žních v kraji, je-li pěkně odpoledne, bude o žni pěkně na horách.

V lednu za pec si sednu.

V lednu mráz – těší nás; v lednu voda – věčná škoda.

Ve dne jas, v noci mráz.

Leden jasný, roček krásný.

Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.

Jsou-li v lednu na cestách tlusté ledy, podaří se výborně zelí.

Dlouhý střechýle, dlouhý len.

Roste den, roste i zima.

Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.

Teplý leden, z korce mandel jeden.

Je-li leden teplý, nepřibude do sudu.

Lepší vlka pod oknem vidět než v lednu pluh na poli.

Tancují-li v lednu komáři, ať se sedlák po píci ohlíží.

Když v lednu včely v lednu vyletují, to nedobrý rok ohlašují.

Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí, luk i zahrad se málo těží.

Když v lednu deště lijí, to má sedlák po naději.

V lednu málo vody – mnoho vína, mnoho vody – málo vína.

Není-li leden mokrý, sud se vinařům naplní.

Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.

V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává.

Jestli země v lednu měsíci otevřena jest, a obzvláště když polední přitom větrové silně bouří, tedy panují rýmy a jiné nemoci.

Lednový déšť mokří pole a hnojí svaté pole.

V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to.

Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.

Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.

Když je začátkem ledna krásně, budou na jaře bouřky časně.

Lednové mlhy věští mokré jaro.

Leden studený, duben zelený.

Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.

V lednu silný led, v květnu bujný med.

Když červík v lednu ze země leze, zima až do května se poveze.

Když krtek ryje v lednu, zima končí v květnu.

Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.

Suchý leden, mokrý červen.

Jaký leden, takový červenec.

Leden červenci se rovná.

Mnoho sněhů v lednu, mnoho hřibů v srpnu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.