Březnové pranostiky

Bouřka v březnu klade na dobrý rok.

Březen bez vody, duben bez trávy.

Březen hřmí – květen sněží.

Březen, za kamna vlezem.

Březnový sníh škodí polím.

Druhdy i v březnu hýl na nos se posadí.

Lépe býti od hadu uštknutu, nežli v březnu od slunce ohřitu.

Suchý březen, chladný máj – bude humno jako ráj.

Suchý březen, mokrý máj – bude humno jako ráj.

Eudoxie příznivá, ale blátivá.

Svatá Eudoxie psa až po uši zavěje.

Jiná verze: Sv. Eudokeje ještě psa po uši sněhem zavěje.

Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.

Mrzne-li o Kunhutě, mrzne ještě čtyřicet dní.

Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.

Svatá Felicita sníh z polí odmítá.

O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.

Zima, kterou Tomáš nese, dlouho námi ještě třese.

Na svatého Františka déšť – neurodí se brambory.

Čtyřicet mučedníků – čtyřicet mrazíků.

Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, přijde ještě čtyřicet ranních mrazíků.

Podle čtyřiceti budeš Petra míti.

Na svatého Řehoře led plave do moře, žába hubu otevře, čáp letí od moře a šelma sedlák, který neoře.

Na svatého Řehoře den s nocí v jedné míře.

Na svatého Řehoře svačina se vyoře.

Na svatého Řehoře šelma sedlák, který neoře.

Na svatého Řehoře žába hubu otevře.

Na svatého Longina práce v poli začíná.

Mrzne-li na svatou Gertrudu, mrzne ještě celý měsíc.

Je-li na svatého Josefa hezky, urodí se málo obilí.

Je-li na sv. Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.

Josefova širočina ničí poslední ledy.

Mráz po svatém Josefu neuškodí květu.

Na svatého Josefa když jest krásný čas, bude úrodný rok; prší-li neb padá sníh, bude mokro a neúroda.

Na svatého Josefa sníh – urodí se hojně bílého jetele.

Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina.

Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok, prší-li nebo padá sníh, bude mokro a neúroda.

Svatého Josefa vítr z Moravy – bude hodně trávy; a když z polské strany – bude zrní i slámy.

Svatý Josef naštípe dříví a Panna Maria zatopí.

Svatý Josef přichází na led s pantokem.

Svatý Josef sklání bradu, pluje zima dolů s vodou.

Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.

Svatý Josef zháší světlo.

Na svatého Jáchyma skončila se už zima.

Za rovnodenní větry nelení.

Na svatého Benedikta má se ječmen a cibule síti.

Na Kazimíra pohoda – na brambory úroda.

Do matičky boží tráva neroste i kdyby ji kleštěma tahal, po Panně Marii roste i kdyby ji palicí zatloukal.

Když noc na Matičku jasno, bude úroda, krásno.

Matička boží kuželíček složí.

Na den Zvěstování Panny Marie déšť, urodí se rež.

Panna Maria sfoukne svíčku a svatý Michal ji rozsvítí.

Panny Marie zvěstování vlaštovičky zpět přihání.

Svatý Matěj přidá polínko, svatý Josef dvě a Panna Maria celou náruč.

Svítí-li slunce na den Zvěstování Panny Marie, bude úrodný rok.

Jaké počasí bude na sv. Ruprechta, takové bude i v červenci.

O svatém Kvirinu už je teplo i ve stínu.

O svaté Balbíně je už po zimě.

Na svatého Řehoře plave led do moře a čáp letí od moře, vlaštovka přes moře, žába hubu otevře.

Března měsíce jestli hřmí, tehdy obilí nedostatek a zmenšení úrody to znamená.

Na svatého Josefa vyskočí skopec na kopec a poděkuje hospodáři za přezimování.

Kukačka, která v březnu kuká, čáp, který tluká, a divoké kachny na příletu oznamují teplé jaro.

Jaký mráz na Čtyřicet mučedníků přijde, takový se potom ještě dlouho vracet bude.

Na svatého Řehoře povol kožich nahoře, na svatého Jáchyma rozepni ho docela.

Vane-li vítr svatého Josefa od východní strany, urodí se hojně obilí a slámy, vane-li vítr svatého Josefa ze západní strany, bude hojně vařiva a trávy.

V den Panny Marie zvěstování se nesmí hospodyně dotýkat vajec určených k nasazení, aby tato nezjalověla.

Svině prosila hospodáře: „Chovej mne až do Řehoře a po Řehoři si již pomůžu sama.

Březen – na pec si vlezem.

Březen – za kamna vlezem

Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.

V březnu vítr z břízy fouká.

V březnu vítr, v dubnu déšť-pak jistě úrodný rok jest.

Březnové slunce má krátké ruce.

Lépe od hada býti uštknutu, než v březnu od slunce ohřátu.

Studený marec, mokrý máj-bude humno jako ráj.

Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.

Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.

Adventní list dočká-li marcového, nebudeš snídat, sedláčku, chleba režného.

Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.

Březnového prachu za dukát lot.

V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro osení jed.

V březnu prach a v dubnu bláto-sedlákovi roste zlato.

V březnu prach-jistí hrách.

Březen bez vody – duben bez trávy.

Suchý březen, studený duben, mokrý máj-bude ve stodole ráj.

Suchý březen, duben mokrý a květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní.

Mokrý březen od rolníků nenáviděn.

Na déšť březnový nenásleduje požehnání boží.

Mnoho dešťů březnových-hubené léto.

Jak prší v březnu, tak také v červnu

Hřmí-li v březnu, sněží v máji.

Kolik mlh v březnu k nebi stoupá tolik bude ještě mrazů po velikonocích.

Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku.

Březnové mlhy – za 100 dní déšť.

Kolik březnových mlh, tolik červencových lijáků.

Kolik mlh v březnu, tolik lijavců v roce.

V březnu dvě putny vody a jedna lžíce bláta – v říjnu jedna lžíce vody a dvě putny bláta.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.