Vadný přístroj, který jste přinesli do opravny, před mechanikem šlape jako hodinky.

Vadný přístroj, který jste přinesli do opravny, před mechanikem šlape jako hodinky.