Změny ve světě nevznikají rozhodnutí vlády nebo OSN či jiné organizace

Změny ve světě nevznikají rozhodnutí vlády nebo OSN či jiné organizace. Skutečná změna nastane, když se lidé při svém rozhodování a jednání budou řídit správnými hodnotami a zdravým rozumem.