Velký člověk je povznesen nad urážku, nespravedlnost, bolest i posměch

Velký člověk je povznesen nad urážku, nespravedlnost, bolest i posměch, a byl by vlastně nezranitelný, kdyby netrpěl soucitem.