Veliký hněv ukazuj, odpouštěje trestání, a pohroz, jestliže odpustíš, že potom více trestati budeš

Veliký hněv ukazuj, odpouštěje trestání, a pohroz, jestliže odpustíš, že potom více trestati budeš