Válka zotročuje, mír dává svobodu

Válka zotročuje, mír dává svobodu. Válka znamená zvůli tyrana, mír je výrazem královského smýšlení.