Odmítnutí krále Jiřího III. umožnit koloniím ve fungování poctivého peněžního systému

Odmítnutí krále Jiřího III. umožnit koloniím ve fungování poctivého peněžního systému, který by osvobodil obyčejného člověka ze sevření peněžních manipulátorů, byla pravděpodobně primární příčina revoluce.