Nemohu-li já pravdy osvoboditi ve všem, aspoň nechci býti nepřítelem pravdy.

Nemohu-li já pravdy osvoboditi ve všem, aspoň nechci býti nepřítelem pravdy.