Mnohdy nedovedu pochopit, jak ji někdo jiný může milovati


Mnohdy nedovedu pochopit, jak ji někdo jiný může milovati, když ji já sám tak vroucně a zplna srdce miluji, nemaje nikoho krom jí.