K docílení dokonalé čistoty je člověk nucen povznésti se nad protilehlé proudy lásky

K docílení dokonalé čistoty je člověk nucen povznésti se nad protilehlé proudy lásky a nenávisti, příchylnosti a odporu, a být úplně prost vášně v myšlence, řeči i skutku.