Lidé na významném místě jsou třikrát služebníky otroky vladaře nebo státu

Lidé na významném místě jsou třikrát služebníky otroky vladaře nebo státu, otroky slávy a otroky povolání.