Konflikty vznikají tehdy, když se zaměříme na rozdíl mezi námi z hlediska

Konflikty vznikají tehdy, když se zaměříme na rozdíl mezi námi z hlediska národnosti, náboženství, vzdělání nebo úrovně bohatství. Mnohem důležitější je si uvědomit, že jsme všichni lidé a z toho hlediska jsme všichni stejní.