Když je člověk pod vlivem svých citů, ukáže se jeho skutečná povaha.

Když je člověk pod vlivem svých citů, ukáže se jeho skutečná povaha.