Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu

Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí.