Nejlepší věci se nedají sdělit, druhé nejlepší nejsou pochopeny

Nejlepší věci se nedají sdělit, druhé nejlepší nejsou pochopeny, pak teprve přijde civilizovaná konverzace, po ní masová indoktrinace, a potom výměna mezi kulturami.