Jestli je to pro vás důležité, tak si najdete způsob jak toho dosáhnout.

Jestli je to pro vás důležité, tak si najdete způsob jak toho dosáhnout. Jestli ne, tak si najdete výmluvu.