Jenom si navykněte šlapat po právech svých bližních, a ztratíte ducha vlastní svobody

Jenom si navykněte šlapat po právech svých bližních, a ztratíte ducha vlastní svobody, a budete zralí stát se poddanými prvního úskočného tyrana, který se mezi vámi zvedne.