Dokonale poučený člověk – to je moderní ideál

Dokonale poučený člověk – to je moderní ideál, ale hlava dokonale poučeného člověka, to je něco strašného. To je takový starožitný krám, samé obludnosti a samý prach, a každý předmět je tm oceněn vysoko nad svou hodnotu.