Dobrá metoda přispívá k rozkvětu poznání a předchází nesčetným chybám

Dobrá metoda přispívá k rozkvětu poznání a předchází nesčetným chybám, jichž se mohou vědci při hledání pravdy dopustit.