Král

V zámku na vysoké hoře, ze které mohl přehlédnout své panství; žil kdysi všemi milovaný král. Byl tak oblíbený, že mu obyvatelé z města v podhradí posílali denně dary a jeho narozeniny radostně oslavovalo celé království. Lidé ho milovali pro jeho věhlasnou moudrost a spravedlivé rozsudky.
Jednoho dne postihlo město neštěstí. Zdroj vody byl znečištěn a všichni – muži, ženy i děti zešíleli. Jen král, který měl vlastni studnu, byl ušetřen.
Brzo po té tragedii začali šílení lidé ve městě hovořit o králově podivném chováni a o tom, jak jsou jeho rozsudky špatné a jeho moudrost ošidná. Mnozí šli dokonce tak daleko, že prohlašovali, že se král zbláznil. Jeho popularita byla brzo ta tam. Lid už mu nepřinášel dary a neslavil jeho narozeniny.
Opuštěný král už neměl na své hoře žádnou společnost. Jednoho dne se rozhodl, že horu opustí a navštíví město. Byl horký den a on se napil z městské kašny.
Té noci byla v městě velká slavnost. Všichni lidé se radovali, protože jejich král znovu nabyl zdravého rozumu.