Dva mniši

 Dva mniši, jeden starý a jeden velmi mladý, se po blátivé cestě v pralese vraceli do svého kláštera v Japonsku. Narazili na překrásnou ženu, která stála bezmocně na blátivém břehu prudce tekoucí řeky. Když starý mnich viděl, že ona sama nedokáže řeku přejít, zvedl ji svýma silnýma rukama , aby ji přenesl. Usmála se na něj a držela se ho kolem krku, dokud ji na druhém břehu opatrně nepostavil na nohy. Poděkovala mu, uklonila se a mniši beze slova pokračovali v cestě. Když se blížili k branám kláštera, mladý mnich se už nedokázal ovládnout a řekl: „Jak jsi mohl nést krásnou ženu v náručí? Mnich přeci takové věci nedělá.“ Starý muž pohlédl na svého druha a odpověděl: „Já jsem ji tam nechal stát. Ale ty ji pořád ještě neseš!“