Běžíme co nám nohy stačí do budoucnosti, běžíme tak rychle, že nám utíká přítomnost

Běžíme co nám nohy stačí do budoucnosti, běžíme tak rychle, že nám utíká přítomnost. A minulost nám mizí v prachu, který jsme zvířili svým během.