All posts in: Aristofanes

Aristofanés byl starořecký dramatik, hlavní představitel attické komedie.